Aqua Belgica

Belgische Federatie voor Waterbehandeling

Aqua Belgica

Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.

Deze deontologische codex eist van de leden van Aqua Belgica dat ze slechts betrouwbare en effectieve installaties verkopen en plaatsen. De leden van Aqua Belgica (en dus Pugh & Co) verbinden er zich niet alleen toe de wettelijke bepalingen met betrekking tot waterbehandeling na te leven, maar daarenboven streven ze ook naar de algehele voldoening van de consument.

De gedragscode is beschikbaar hier:

 

Aqua Belgica is lid van Aqua Europa, de federatie van Europese waterbehandelingsbedrijven, die tot doel heeft waterbehandeling op Europees vlak te promoten en de verschillen tussen de diverse lidstaten weg te werken.

Aqua Belgica bezit een schat aan documentatie over water en waterbehandeling.

1/ « Position papers » over onderwerpen zoals corrosie, fysische waterbehandelingstoestellen, of CO2 waterbehandeling.

2/ Volledig informatie over waterbehandeling

3/ Vraag en antwoord (FAQ’s) over waterbehandeling

4/ De Sectorgids over waterbehandeling, geschreven op maat van professionele installateurs

5/ De Schoolgids geschreven op maat van scholieren van technische richtingen