FAQ’s – Veelgestelde vragen

Wanneer en hoeveel moet ik mijn water ontharden?

Professioneel gebruik kan volledig onthard water vereisen (espressomachines, bakkerijen, kapsalons, wasserijen, enz.) Water dat onthard is tot 0 Franse graden is het ideale doel, dat een volledige eliminatie van kalkaanslag, maximale besparingen en meer comfort garandeert. Dit niveau moet waar mogelijk worden bereikt.

Maar om te beschermen tegen corrosie stroomafwaarts van de ontharder, moet het ontharde water in bepaalde omstandigheden een minimum aan hardheid behouden. In dit geval wordt een resterende hardheid van 10 Franse graden aanbevolen.

Wat is de houdbaarheid van de Pugh Micromet patroon ?

Bewaard in hun originele verpakking op een droge plaats, en beschermd van zonlicht, kunnen onze patronen tot 2 jaar bewaard worden.

Het is dus niet nodig om de patronen langer dan een jaar op voorraad te houden.

De patronen moeten om de 6 maanden vervangen worden. Wij raden U aan om twee reserve patronen te hebben en om nieuwe te bestellen zodra ze vervangen zijn.

Ze zijn verkrijgbaar bij de meeste groothandelaars in sanitair of U kan ze via onze e-shop bestellen: www.pughshop.be.

Natrium in onthard water ?

Er zijn nog steeds een aantal misverstanden omtrent de invloed van waterbehandeling, en meer bepaald waterontharding op basis van ionenuitwisseling, op de geschiktheid van leidingwater voor menselijke consumptie. Vaak wordt het natriumgehalte in onthard water als een boosdoener gezien. Helemaal onterecht!

Het Technisch Comité van Aqua Belgica maakte daarom een Position Paper op over natrium in onthard water. Het is hier te lezen (PDF)

Gruis aanwezig in uw patroon of verpakking ?

De actieve lading in de patronen bestaat uit kristallen en de aanwezigheid van gruis is dan ook normaal.  Dit is ook een van de redenen dat de patronen in een zakje verpakt zijn.

Er kan ook gruis in de patroon zitten (tussen de kristallen).  Wij raden dan ook aan om water te laten stromen na de plaatsing van het toestel of na de vervanging van de patroon.

Veranderd de doeltreffendheid van een Pugh Micromet naargelang het waterdebiet ?

Dankzij de actieve lading, voedingsgraad polymetafosfaten, « neutraliseert » de Pugh Micromet een maximum aan kalkmoleculen die in het water aanwezig zijn.

Al naargelang het debiet en de kalkconcentratie kan het resultaat tijdens de dag variëren en is het mogelijk dat niet alle kalkmoleculen automatisch geneutraliseerd worden.

Om deze reden hebben wij sinds jaren onze “eigen en specifieke” mengeling polyphosfaten.  Deze mengeling combineert een preventief en een herstellend effect met als doel de pas afgezette kalkmoleculen en de reeds bestaande aanslag in de leidingen te neutraliseren.

Omdat dit toestel enkel bestemd is voor huishoudelijk gebruik komt een “constant debiet” zelfs niet ter sprake aangezien het debiet bij domestiek gebruik nagenoeg altijd varieert. 

Onze jarenlange ervaring, sinds 1952, heeft ons de mogelijkheid gegeven een optimale werking te realiseren voor een gevarieerd verbruik van 250 L per dag. Dit betreft een wisselwerking tussen de tijd dat de kristallen oplossen en het onregelmatig waterverbruik. Zelfs als er geen water wordt verbruikt blijft het actieve bestanddeel zijn neutraliserend effect behouden op de kalkmoleculen.

Hoe dan ook, bij een onafgebroken verbruik van  250 L (ttz. de dagelijkse capaciteit van een patroon) wordt de efficiëntie van het toestel vanzelfsprekend sterk verminderd. Deze situatie stabiliseert zich opnieuw bij een normaal verbruik en heeft geen negatieve impact op de leidingen.

Veranderd de doeltreffendheid van onze Pugh Micromet toestellen in functie van de hardheid van het water ?

De actieve lading van onze Pugh Micromet patronen is een unieke mengeling van voedingsgraad polymetafosfaten. Deze samenstelling werd bestudeerd voor een gemiddelde hardheid van 30°F. 

Elke patroon heeft een capaciteit van 250 L per dag en een levensduur van maximum 6 maanden.

Indien de hardheid van het water merkelijk hoger is dan 30°F raden wij aan de patronen sneller te vervangen in functie van het vastgestelde impact of de installatie.

Als voorbeeld, bij een hardheid van meer dan 40°F raden wij aan de patroon om de 4 maanden te vervangen.

Smaakt onhard water zout?

Nee, water uit een waterontharder smaakt niet zout

Een waterontharder werkt met een ionenwisselaar, en gebruikt weliswaar onthardingszout maar alleen tijdens het regenereren. Tijdens het regenereren wordt het leidingwater via een bypass omgeleid en komt er onbehandeld water uit de kranen. Het zoute water komt dus niet in aanraking met het leidingwater.

Tijdens het ontharden van het water wordt juist geen zout gebruikt. Het zout is pas nodig als het apparaat moet regenereren en op dat moment levert hij juist eventjes hard dus onbehandeld water.

Moet de patroon of patronen na 6 maanden vervangen worden zelfs als deze niet volledig leeg zijn ?

Het is absoluut noodzakelijk de patroon of patronen te vervangen na zes maanden om met zekerheid de optimale efficiëntie van het toestel te behouden.

Inderdaad, na een gebruik van 6 maanden ondergaan de kristallen in de patroon, onder invloed van de ontbinding, een zekere transformatie. Dit veroorzaakt een gevoelige vermindering van hun oplosbaarheid met het risico dat de dosis in het behandelde water onvoldoende is en dientengevolge de vorming van aanslag in de warmwatertoestellen niet volledig kan voorkomen. 

Voorkomen Pugh Micromet toestellen kalkafzetting in waterketels ?

In een ketel wordt het water meestal gekookt, t.t.z. op 100°C. Dit is een temperatuur waarop onze toestellen geen volledige stabiliteit meer uitoefenen op de hardheid die een klevende aanslag veroorzaakt.

Hoe dan ook, volgens onze ervaring, is de kalkaanslag bij het gebruik van water behandeld door onze apparaten, duidelijk minder dan bij het gebruik van niet behandelt water.

Veel gebruikers hebben ons ook gemeld dat de kalkaanslag in ketels, ontstaan door met onze apparaten behandeld water, zich aanzienlijk minder vastzet en dus gemakkelijker te verwijderen is.

Pugh Micromet apparaten zijn absoluut doeltreffend als bescherming van installaties voor de verdeling van warm water en in het bijzonder van installaties die warm water produceren wanneer de temperatuur van het water de 85°C niet overschrijdt.

Is het door Pugh Micromet apparaten behandelde water drinkbaar ?

De werking van onze apparaten bestaat uit het toevoegen van enkele delen per miljoen (mg/l) complexe fosfaten aan het water.

Meerdere wetenschappelijke studies hebben de niet-toxiciteit van deze complexe fosfaten vastgesteld en  worden nu veel gebruikt in de industriële voedingssector.

Bijvoorbeeld, sommige voedingspreparaten mogen tot 3% (30g/kg) fosfaten bevatten.

Deze complexe fosfaten worden in het lichaam snel gehydrolyseerd tot orthofosfaten.Orthofosfaten zijn een essentieel bestanddeel in de voeding van de mens.

De hoeveelheid orthofosfaat die voorkomt in het water behandeld door onze toestellen is echter miniem in vergelijking tot de hoeveelheid afkomstig uit andere voedselbronnen.

Als voorbeeld, met een patroon type 75, vervangen om de 6 maanden, wat overeenkomt met een verbruik van 45 m³ (max. 250 L per dag), is de gemiddelde hoeveelheid verbruikte polyfosfaten in het water ± 3 mg/liter.

En CO2 waterbehandeling ?

Volledig “position paper” is beschikbaar HIER.

De houding van Aqua Belgica: de toestellen op basis van CO2-injectie:

• hebben, onder welbepaalde omstandigheden, een tijdelijk effect op kalksteen.

• houden reële risico’s in van overmatig koolzuur veroorzaakt door overdosering.

• wijzigen de waterhardheid niet.

• mogen niet gepromoot worden als een volwaardig alternatief voor een waterontharder op basis van ionenuitwisseling.

Waterverzachters bevorderen de bacteriegroei?

Het klopt dat stilstaand water bacteriegroei bevordert. Wanneer je bijvoorbeeld een fles water een tijdje open laat staan, ontwikkelen er zich al snel bacteriën. Echter, in een waterverzachter circuleert het water vrijwel continu. Als je dan nog eens een toestel met een droge zoutbak hebt, komt stilstaand water amper voor.

Wanneer je langere tijd geen water verbruikt (bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode), is het sowieso raadzaam je leidingen even door te spoelen. Laat het water even lopen aan alle aftappunten, en je zit goed.

In het menselijk lichaam huizen miljoenen bacteriën van de meest uiteenlopende soorten, die ervoor zorgen dat wij kunnen leven. Drinkwater wordt centraal ontsmet, en ons immuunsysteem is daar om de minimale hoeveelheid bacteriën die overblijft te neutraliseren. Internationale deskundigen zijn dan ook van oordeel dat de eventuele bacteriegroei in bijkomende waterbehandelingstoestellen totaal geen gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid.

Daarbij komt nog dat waterontharding een preventieve behandeling is. Doordat kalkafzetting in de waterleidingen en boilers wordt voorkomen, wordt meteen de voedingsbodem voor een aantal gevaarlijke bacteriën zoals legionella weggenomen.

BRON: Communiqué van Aqua Europa (februari 2000) ondertekend door Dokter J.-M. Delattre (Institut Pasteur, Rijsel), Dokter C. Fricker (Thames Water Laboratories, Reading) en Professor R. W. Schubert (Instituut voor Hygiëne, Frankfurt).

Symposium “HPC in Drinking Water” in Genève (april 2002) onder toezicht van National Sanitation Foundation/World Health Organisation.

World Health Organisation “Report of an Expert Meeting” on “HPC measurement in drinking water safety management”.

Is onthard water drinkbaar?

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft het proces van ontharding d.m.v. harsen voor ionenuitwisseling, erkend als geschikt voor menselijke consumptie. Door deze ionenuitwisseling wordt de samenstelling van het water gewijzigd, de calcium en het magnesium worden vervangen door natrium.

Uit onderzoek blijkt dat 98% van de dagelijkse opname van natrium uit de voeding komt, tegenover slechts 2% uit het water. Het effect van het natriumgehalte in het water is dus zeer klein, zo bevatten sommige soorten flessenwater zelfs veel meer natrium dan onthard water.

Waarom hard water ?

De kwaliteit van het water dat uit onze kranen stroomt, hangt af van de geologische bodemlagen waar het doorheen stroomt vóór het opgevangen wordt. Als het door een kalkrijke bodem sijpelt, wordt het water hard. Die hardheid wordt gemeten aan de hand van een hydrotimetrische liter (TH). Ze wordt uitgedrukt in Franse graden (°f). Eén Franse graad stemt overeen met 10 g kalksteen per m³. In tegenstelling tot andere onzuiverheden, is kalksteen niet met het blote oog waarneembaar. De hardheid van water is m.a.w. onzichtbaar. De gevolgen daarentegen zijn maar al te waarneembaar: kalkafzetting in de waterleidingen is daarvan het meest opvallend.

Hoe werkt één wateronharder ?

Eerste fase: de eigenlijke ontharding
Voor de waterontharding gebruikt men kunsthars die een uitwisseling van ionen veroorzaakt: het gaat om miljoenen kleine bolletjes in een reservoir, waar het te ontharden water doorheen wordt gestuurd. Eerst belast met natriumionen, ruilen ze deze om tegen calcium- en magnesiumionen die zorgen voor de waterhardheid. Dit is de actieve fase van ontharding.

Tweede fase: de regeneratie
Door het onttrekken van calcium- en magnesiumionen uit het water, raken de harsbolletjes verzadigd en verliezen ze hun onthardingsvermogen. Nochtans hoeven ze niet vervangen te worden. Door middel van een waterstroom waarin een speciaal zuiverend zout is opgelost, kunnen we ze regenereren. Wanneer deze oplossing in contact komt met verzadigde harsbolletjes, zullen deze opnieuw natriumionen opnemen. De calcium en magnesiumionen verdwijnen met het spoelwater in de afvoer. Een nieuwe cyclus van ontharding kan aanvangen.

Regeneratie volgt in grote lijnen de volgende stappen:

eerst worden de harsbolletjes gewassen
vervolgens wordt er een zoutoplossing doorheen gestuurd
en tenslotte worden ze gespoeld.

Wanneer dient men een regeneratiefase in te lassen?

Het beste doet men dit op gezette tijden, afhankelijk van het toesteltype en in functie van het volume reeds onthard water of de mate van verzadiging van het kunsthars.

Waterontharder of antikalk toestel ?

Voor het behandelen van kalkproblemen bestaan er twee mogelijkheden:

  • De antikalk toestellen die vooral kalkafzetting beperken op de warme delen van de installaties (zonder impact op hardheid van het water).
  • Het ontharden van het water door ionenuitwisseling op kunsthars (natrium permutatie) dat het kalkgehalte verminderd om zacht (onthard) water te bekomen (water wordt onthardt)

Waterontharders verwijderen kalk uit het water door middel van ionenwisseling. Antikalkstoestellen neutraliseren het effect van kalkneerslag zonder impact op water hardheid.

Wat is hard water ?

Het water wordt hard als het kalk bevat.
Die hardheid wordt gemeten aan de hand van een hydrotimetrische liter (TH). Ze wordt uitgedrukt in Franse graden (°f). Eén Franse graad stemt overeen met 10 g kalksteen per m³ (of 10 mg/liter)

Kalkafzetting

De belangrijkste problemen die door kalkafzetting veroorzaakt worden:

Kalkafzetting verstopt leidingen en elektrische huishoudapparaten. Hoe hoger de hardheidsgraad en hoe hoger de temperatuur van het water, hoe groter de kalkafzetting zal zijn.

  • Waterkranen raken verstopt of zelfs stuk;
  • Dichtingen verharden en gaan lekken;
  • Spoelsystemen raken verstopt en verliezen hun spoelkracht;
  • Thermostatische kranen blokkeren en raken ontregeld;
  • Vaat- en wasautomaten raken stuk of werken slechts middelmatig;
    Warmwatertoestellen (boilers, geisers) raken onklaar. Bovendien wordt hun warmteproductie sterk verminderd door de kalkafzetting. Daardoor wordt het warm water extra duur;
  • Grotere kans op corrosie en roest, vooral bij een poreuze kalkafzetting.

Zijn polyfosfaten schadelijk voor uw gezondheid ?

De nieuwe richtlijn (EG) aanschouwt niet de fosfaat- en silicaatparameters als noodzakelijk voor de gezondheid. Ook op het milieu hebben ze bijna geen nadelig effect. Producten die corrosie voorkomen, worden slechts in minimale hoeveelheden (slechts enkele milligram) toegevoegd, in vergelijking met de hoeveelheden zouten aanwezig in het leidingwater.