FAQ’s – Veelgestelde vragen

Smaakt onhard water zout?

Nee, water uit een waterontharder smaakt niet zout

Een waterontharder werkt met een ionenwisselaar, en gebruikt weliswaar onthardingszout maar alleen tijdens het regenereren. Tijdens het regenereren wordt het leidingwater via een bypass omgeleid en komt er onbehandeld water uit de kranen. Het zoute water komt dus niet in aanraking met het leidingwater.

Tijdens het ontharden van het water wordt juist geen zout gebruikt. Het zout is pas nodig als het apparaat moet regenereren en op dat moment levert hij juist eventjes hard dus onbehandeld water.

Moet de patroon of patronen na 6 maanden vervangen worden zelfs als deze niet volledig leeg zijn ?

Het is absoluut noodzakelijk de patroon of patronen te vervangen na zes maanden om met zekerheid de optimale efficiëntie van het toestel te behouden.

Inderdaad, na een gebruik van 6 maanden ondergaan de kristallen in de patroon, onder invloed van de ontbinding, een zekere transformatie. Dit veroorzaakt een gevoelige vermindering van hun oplosbaarheid met het risico dat de dosis in het behandelde water onvoldoende is en dientengevolge de vorming van aanslag in de warmwatertoestellen niet volledig kan voorkomen. 

Voorkomen Pugh Micromet toestellen kalkafzetting in waterketels ?

In een ketel wordt het water meestal gekookt, t.t.z. op 100°C. Dit is een temperatuur waarop onze toestellen geen volledige stabiliteit meer uitoefenen op de hardheid die een klevende aanslag veroorzaakt.

Hoe dan ook, volgens onze ervaring, is de kalkaanslag bij het gebruik van water behandeld door onze apparaten, duidelijk minder dan bij het gebruik van niet behandelt water.

Veel gebruikers hebben ons ook gemeld dat de kalkaanslag in ketels, ontstaan door met onze apparaten behandeld water, zich aanzienlijk minder vastzet en dus gemakkelijker te verwijderen is.

Pugh Micromet apparaten zijn absoluut doeltreffend als bescherming van installaties voor de verdeling van warm water en in het bijzonder van installaties die warm water produceren wanneer de temperatuur van het water de 85°C niet overschrijdt.

Is het door Pugh Micromet apparaten behandelde water drinkbaar ?

De werking van onze apparaten bestaat uit het toevoegen van enkele delen per miljoen (mg/l) complexe fosfaten aan het water.

Meerdere wetenschappelijke studies hebben de niet-toxiciteit van deze complexe fosfaten vastgesteld en  worden nu veel gebruikt in de industriële voedingssector.

Bijvoorbeeld, sommige voedingspreparaten mogen tot 3% (30g/kg) fosfaten bevatten.

Deze complexe fosfaten worden in het lichaam snel gehydrolyseerd tot orthofosfaten.Orthofosfaten zijn een essentieel bestanddeel in de voeding van de mens.

De hoeveelheid orthofosfaat die voorkomt in het water behandeld door onze toestellen is echter miniem in vergelijking tot de hoeveelheid afkomstig uit andere voedselbronnen.

En CO2 waterbehandeling ?

Volledig “position paper” is beschikbaar HIER.

De houding van Aqua Belgica: de toestellen op basis van CO2-injectie:

• hebben, onder welbepaalde omstandigheden, een tijdelijk effect op kalksteen.

• houden reële risico’s in van overmatig koolzuur veroorzaakt door overdosering.

• wijzigen de waterhardheid niet.

• mogen niet gepromoot worden als een volwaardig alternatief voor een waterontharder op basis van ionenuitwisseling.

Waterverzachters bevorderen de bacteriegroei?

Het klopt dat stilstaand water bacteriegroei bevordert. Wanneer je bijvoorbeeld een fles water een tijdje open laat staan, ontwikkelen er zich al snel bacteriën. Echter, in een waterverzachter circuleert het water vrijwel continu. Als je dan nog eens een toestel met een droge zoutbak hebt, komt stilstaand water amper voor.

Wanneer je langere tijd geen water verbruikt (bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode), is het sowieso raadzaam je leidingen even door te spoelen. Laat het water even lopen aan alle aftappunten, en je zit goed.

In het menselijk lichaam huizen miljoenen bacteriën van de meest uiteenlopende soorten, die ervoor zorgen dat wij kunnen leven. Drinkwater wordt centraal ontsmet, en ons immuunsysteem is daar om de minimale hoeveelheid bacteriën die overblijft te neutraliseren. Internationale deskundigen zijn dan ook van oordeel dat de eventuele bacteriegroei in bijkomende waterbehandelingstoestellen totaal geen gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid.

Daarbij komt nog dat waterontharding een preventieve behandeling is. Doordat kalkafzetting in de waterleidingen en boilers wordt voorkomen, wordt meteen de voedingsbodem voor een aantal gevaarlijke bacteriën zoals legionella weggenomen.

BRON: Communiqué van Aqua Europa (februari 2000) ondertekend door Dokter J.-M. Delattre (Institut Pasteur, Rijsel), Dokter C. Fricker (Thames Water Laboratories, Reading) en Professor R. W. Schubert (Instituut voor Hygiëne, Frankfurt).

Symposium “HPC in Drinking Water” in Genève (april 2002) onder toezicht van National Sanitation Foundation/World Health Organisation.

World Health Organisation “Report of an Expert Meeting” on “HPC measurement in drinking water safety management”.

Is onthard water drinkbaar?

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft het proces van ontharding d.m.v. harsen voor ionenuitwisseling, erkend als geschikt voor menselijke consumptie. Door deze ionenuitwisseling wordt de samenstelling van het water gewijzigd, de calcium en het magnesium worden vervangen door natrium.

Uit onderzoek blijkt dat 98% van de dagelijkse opname van natrium uit de voeding komt, tegenover slechts 2% uit het water. Het effect van het natriumgehalte in het water is dus zeer klein, zo bevatten sommige soorten flessenwater zelfs veel meer natrium dan onthard water.

Waarom hard water ?

De kwaliteit van het water dat uit onze kranen stroomt, hangt af van de geologische bodemlagen waar het doorheen stroomt vóór het opgevangen wordt. Als het door een kalkrijke bodem sijpelt, wordt het water hard. Die hardheid wordt gemeten aan de hand van een hydrotimetrische liter (TH). Ze wordt uitgedrukt in Franse graden (°f). Eén Franse graad stemt overeen met 10 g kalksteen per m³. In tegenstelling tot andere onzuiverheden, is kalksteen niet met het blote oog waarneembaar. De hardheid van water is m.a.w. onzichtbaar. De gevolgen daarentegen zijn maar al te waarneembaar: kalkafzetting in de waterleidingen is daarvan het meest opvallend.

Hoe werkt één wateronharder ?

Eerste fase: de eigenlijke ontharding
Voor de waterontharding gebruikt men kunsthars die een uitwisseling van ionen veroorzaakt: het gaat om miljoenen kleine bolletjes in een reservoir, waar het te ontharden water doorheen wordt gestuurd. Eerst belast met natriumionen, ruilen ze deze om tegen calcium- en magnesiumionen die zorgen voor de waterhardheid. Dit is de actieve fase van ontharding.

Tweede fase: de regeneratie
Door het onttrekken van calcium- en magnesiumionen uit het water, raken de harsbolletjes verzadigd en verliezen ze hun onthardingsvermogen. Nochtans hoeven ze niet vervangen te worden. Door middel van een waterstroom waarin een speciaal zuiverend zout is opgelost, kunnen we ze regenereren. Wanneer deze oplossing in contact komt met verzadigde harsbolletjes, zullen deze opnieuw natriumionen opnemen. De calcium en magnesiumionen verdwijnen met het spoelwater in de afvoer. Een nieuwe cyclus van ontharding kan aanvangen.

Regeneratie volgt in grote lijnen de volgende stappen:

eerst worden de harsbolletjes gewassen
vervolgens wordt er een zoutoplossing doorheen gestuurd
en tenslotte worden ze gespoeld.

Wanneer dient men een regeneratiefase in te lassen?

Het beste doet men dit op gezette tijden, afhankelijk van het toesteltype en in functie van het volume reeds onthard water of de mate van verzadiging van het kunsthars.

Waterontharder of antikalk toestel ?

Voor het behandelen van kalkproblemen bestaan er twee mogelijkheden:

  • De antikalk toestellen die vooral kalkafzetting beperken op de warme delen van de installaties (zonder impact op hardheid van het water).
  • Het ontharden van het water door ionenuitwisseling op kunsthars (natrium permutatie) dat het kalkgehalte verminderd om zacht (onthard) water te bekomen (water wordt onthardt)

Waterontharders verwijderen kalk uit het water door middel van ionenwisseling. Antikalkstoestellen neutraliseren het effect van kalkneerslag zonder impact op water hardheid.

Wat is hard water ?

Het water wordt hard als het kalk bevat.
Die hardheid wordt gemeten aan de hand van een hydrotimetrische liter (TH). Ze wordt uitgedrukt in Franse graden (°f). Eén Franse graad stemt overeen met 10 g kalksteen per m³ (of 10 mg/liter)

Kalkafzetting

De belangrijkste problemen die door kalkafzetting veroorzaakt worden:

Kalkafzetting verstopt leidingen en elektrische huishoudapparaten. Hoe hoger de hardheidsgraad en hoe hoger de temperatuur van het water, hoe groter de kalkafzetting zal zijn.

  • Waterkranen raken verstopt of zelfs stuk;
  • Dichtingen verharden en gaan lekken;
  • Spoelsystemen raken verstopt en verliezen hun spoelkracht;
  • Thermostatische kranen blokkeren en raken ontregeld;
  • Vaat- en wasautomaten raken stuk of werken slechts middelmatig;
    Warmwatertoestellen (boilers, geisers) raken onklaar. Bovendien wordt hun warmteproductie sterk verminderd door de kalkafzetting. Daardoor wordt het warm water extra duur;
  • Grotere kans op corrosie en roest, vooral bij een poreuze kalkafzetting.

Zijn polyfosfaten schadelijk voor uw gezondheid ?

De nieuwe richtlijn (EG) aanschouwt niet de fosfaat- en silicaatparameters als noodzakelijk voor de gezondheid. Ook op het milieu hebben ze bijna geen nadelig effect. Producten die corrosie voorkomen, worden slechts in minimale hoeveelheden (slechts enkele milligram) toegevoegd, in vergelijking met de hoeveelheden zouten aanwezig in het leidingwater.

Menu