De werking van onze apparaten bestaat uit het toevoegen van enkele delen per miljoen (mg/l) complexe fosfaten aan het water.

Meerdere wetenschappelijke studies hebben de niet-toxiciteit van deze complexe fosfaten vastgesteld en  worden nu veel gebruikt in de industriële voedingssector.

Bijvoorbeeld, sommige voedingspreparaten mogen tot 3% (30g/kg) fosfaten bevatten.

Deze complexe fosfaten worden in het lichaam snel gehydrolyseerd tot orthofosfaten.Orthofosfaten zijn een essentieel bestanddeel in de voeding van de mens.

De hoeveelheid orthofosfaat die voorkomt in het water behandeld door onze toestellen is echter miniem in vergelijking tot de hoeveelheid afkomstig uit andere voedselbronnen.

Als voorbeeld, met een patroon type 75, vervangen om de 6 maanden, wat overeenkomt met een verbruik van 45 m³ (max. 250 L per dag), is de gemiddelde hoeveelheid verbruikte polyfosfaten in het water ± 3 mg/liter.