Er zijn nog steeds een aantal misverstanden omtrent de invloed van waterbehandeling, en meer bepaald waterontharding op basis van ionenuitwisseling, op de geschiktheid van leidingwater voor menselijke consumptie. Vaak wordt het natriumgehalte in onthard water als een boosdoener gezien. Helemaal onterecht!

Het Technisch Comité van Aqua Belgica maakte daarom een Position Paper op over natrium in onthard water. Het is hier te lezen (PDF)