Het klopt dat stilstaand water bacteriegroei bevordert. Wanneer je bijvoorbeeld een fles water een tijdje open laat staan, ontwikkelen er zich al snel bacteriën. Echter, in een waterverzachter circuleert het water vrijwel continu. Als je dan nog eens een toestel met een droge zoutbak hebt, komt stilstaand water amper voor.

Wanneer je langere tijd geen water verbruikt (bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode), is het sowieso raadzaam je leidingen even door te spoelen. Laat het water even lopen aan alle aftappunten, en je zit goed.

In het menselijk lichaam huizen miljoenen bacteriën van de meest uiteenlopende soorten, die ervoor zorgen dat wij kunnen leven. Drinkwater wordt centraal ontsmet, en ons immuunsysteem is daar om de minimale hoeveelheid bacteriën die overblijft te neutraliseren. Internationale deskundigen zijn dan ook van oordeel dat de eventuele bacteriegroei in bijkomende waterbehandelingstoestellen totaal geen gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid.

Daarbij komt nog dat waterontharding een preventieve behandeling is. Doordat kalkafzetting in de waterleidingen en boilers wordt voorkomen, wordt meteen de voedingsbodem voor een aantal gevaarlijke bacteriën zoals legionella weggenomen.

BRON: Communiqué van Aqua Europa (februari 2000) ondertekend door Dokter J.-M. Delattre (Institut Pasteur, Rijsel), Dokter C. Fricker (Thames Water Laboratories, Reading) en Professor R. W. Schubert (Instituut voor Hygiëne, Frankfurt).

Symposium “HPC in Drinking Water” in Genève (april 2002) onder toezicht van National Sanitation Foundation/World Health Organisation.

World Health Organisation “Report of an Expert Meeting” on “HPC measurement in drinking water safety management”.