Tubilite®- Adoucisseurs / Waterontharders

Tubilite®

Depuis plus de 40 ans, les adoucisseurs Tubilite® appliquent, de manière simple et durable, une technique d’adoucissement de l’eau reconnue et éprouvée et ce sans vous compliquer la vie.

Sinds méér dan 40 jaren, passen de waterontharders Tubilite® op een eenvoudige en duurzame manier een onthardingstechniek toe die haar sporen heeft verdient en zonder U het leven moeilijk te maken.